02363 991 991

Thịnh Tiến Computer

Dell Monitor Advanced Exchange (chinh sach bao hanh LCD Dell)

Các bước claim Bảo Hành monitor :

 

Bước 1: Email đến  SA_TS_CON_Viet@dell.com.

Bước 2: Khách Hàng cung cấp Order# trên thùng máy (Trường hợp thùng máy không còn thì cần cung cấp hóa đơn VAT) theo template email và khai báo các bước kiểm tra lỗi như sau

 

Mail Subject: Monitor | Đối tượng cần support | PPID của monitor | Order number | Model

 

*Họ tên người gửi:

*Số điện thoại:

*Email:

*Địa chỉ nơi nhận:

 

- các bứoc xác định lỗi :

1. reseated cable?  Yes/No + the Result

2. test with known good cable? Yes/No +the Result

3. swapped with known good flat panel monitor? NO, can not process

4. make adjustments in OSD? Yes/No + the Result

5. reset monitor to factory defaults? Yes/No + Result

6. monitor self-test? Yes/No + the Result

7. monitor BIST? Yes/No + the Result

8. test other video input of monitor (VGA, DVI, DP) : Yes/No +the Result

 

 

Nếu Khách Hàng là End-user không thực hiện được các bước kiểm tra như trên thì chỉ cần cung cấp được những thông tin như sau thì Dell Tech Support sẽ sắp xếp gọi ra hướng dẫn End-user để lấy thêm các thông tin cần thiết cho việc xác định lỗi Bảo hành

 

*Họ tên người gửi:

*Số điện thoại:

*Email:

*Địa chỉ nơi nhận:

*Mô tả lỗi:

 

Bước 3: Sau khi xác định lỗi nằm trong tiêu chuẩn Bảo Hành của Dell thi TechSupport sẽ cho thu hồi sản phẩm (gồm chân đế) và hẹn giao trả sản phẩm Bảo hành đến địa chỉ đã khai báo

 

***Lý do Dell phai thu hồi cả chân đế vì sản phẩm không được sửa chữa thay thế part# tai Việt Nam mà được chuyển về HUB tại Malaysia để thay thế. Sản phẩm đổi trả Bảo Hành sẽ là sản phẩm thay thế tương đương hoặc sản phẩm có cấu hình cao hơn tùy theo HUB đang có sản phẩm nào.

Giờ làm việc

Sáng:7h30-11h30

Chiều:13h30-20h30

Giao hàng miễn phí

Nội thành phố Đà Nẵng

Hỗ trợ cài đặt

Hỗ trợ cài đặt phần mềm trọn đời

Cam kết

Cam kết chỉ bán hàng chính hãng